Bài tập về trạng từ

Trạng tự (giỏi có cách gọi khác là phó từ) trong giờ Anh Hotline là adverb. Là các loại từ bỏ thân quen cơ mà bất kể bạn làm việc giờ Anh mà cũng cần phải nắm vững cùng sử dụng thành thục.

Bạn đang xem: Bài tập về trạng từ

Trạng tự là hầu hết từ bỏ dùng để làm bổ nghĩa mang đến động từ, tính trường đoản cú, một trạng từ bỏ không giống tốt cho cả câu. Nhưng cũng tùy ngôi trường đúng theo câu nói nhưng mà người ta hoàn toàn có thể đặt nó che khuất xuất xắc cuối câu cần sẽ gây nên nhầm lẫn bởi có nhiều phương pháp sử dụng không giống nhau, vì vậy câu hỏi làm bài xích tập nhằm củng gắng kiến thức là hết sức quan trọng. Bài viết bây giờ đang chia sẻ về Bài tập về Trạng tự vào tiếng Anh có hướng dẫn giải đáp chi tiết.


Nội dung chính:


1. Tóm tắt kim chỉ nan về trạng trường đoản cú vào giờ Anh2. Những bài tập trạng từ

1. Tóm tắt lý thuyết về trạng trường đoản cú vào giờ Anh

1.1. Trạng từ bỏ là gì? Dấu hiệu thừa nhận biết

Adverbs- trạng từ giỏi nói một cách khác là phó từ bỏ, là gần như từ được áp dụng vào câu nhằm bổ nghĩa mang lại cồn từ, tính từ, một trạng từ bỏ không giống.

Dấu hiệu dìm biết:
Adverb endingsExamples
l. – lyfirstly, fully, greatly, happily, hourly
2. – wiseotherwise, clockwise
3. – wardbackward, inward, onward, eastward

1.2. Cách Ra đời trạng từ

Cách Thành lập và hoạt động trạng từ

*
*
*
*
Các trạng từ bỏ đồng nghĩa
Cẩn thận, kỹ càng: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaboratelyĐôi khi: occasionally, sometimesĐột ngột: dramatically, suddenly, unexpectedlyBan đầu: firstly, initially, primarily, originallyThường xuyên: frequently, regularly, usually, often, consistentlyVô cùng, rất: highly, extremely, very, reallyHiện tại: currently, recently, lately, already, stillKhá: relatively, quiteĐặc biệt, nắm thể: Especially, specificallyHoàn toàn: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)Hiếm khi: hardly, seldom, scarcelyĐầy đủ: adequately, sufficientlyĐã từng, 1 khi: onceHợp lý: reasonablyLẫn nhau: mutuallySớm, ngay: shortly, soon, right after/before, brieflyNkhô hanh, lập tức: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly

2. các bài tập luyện trạng từ

Theo chức năng, trạng tự được tạo thành 7 loại chính là trạng từ chỉ cách thức, trạng từ bỏ chỉ thời hạn, trạng từ chỉ tần suất, trạng từ chỉ xứ sở, trạng trường đoản cú chỉ cường độ, trạng từ bỏ Reviews, ước lượng và cuối cùng là trạng từ nối. Dưới trên đây sẽ là bài xích tập cụ thể mang đến từng dạng:

Bài 1: khám phá những trạng tự trong câu bên dưới đây

They worked fast to cover the distance before the breakfast hour.He wanted khổng lồ go there immediately.He walked farther than I did.They got up very early.Are you quite sure about this?I didn’t know it as well as hyên.Today I feel somewhat better.He does his work quite differently from his brother.I wish he could write more plainly so that I could read his letters easily.They usually begin lớn work at 6 a.m.He is well spoken of.The children of our school were all neatly dressedHe works hard all day.

Bài 2: Chọn đúng trạng tự chỉ gia tốc và nơi chốn nhằm điền vào trong câu

He has read that book. (already).This book is interesting (extremely).I haven’t been there (before).He is on time (seldom).He has a bad pain in his chest (today, very).The elevator operates (automatically).He arrives (on time, never, at the meeting).I saw Dan (at the lecture, last night).I will be there (certainly, by 2 o’clock).He left the office (this afternoon, early).She will return the book (next week, to lớn, the library).She went (at 6 o’cloông chồng, lớn school).He was born (in 1392, at 10 am, on June 14th).They stayed (all day, quietly, there).

Bài 3: Chuyển tự tính trường đoản cú sang trạng từ bỏ chỉ biện pháp thức

James is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loudspeaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can vì chưng it____________.

Hi vọng Với bài xích tập trạng từ các bạn sẽ học tập giỏi ngữ pháp giờ Anh

Hình như, Xem tức thì khóa đào tạo và huấn luyện luyện thi IELTS đáng tin tưởng trên TPHCM

tặng kèm tức thì Voucher tiền học phí khi NHẬN TƯ VẤN tại iiwallpapers.com


Bài 4: Điền đúng dạng của trạng từ vào khu vực trống kế tiếp phân biệt coi sẽ là một số loại trạng từ bỏ gì

Occasionally Sometimes Usually Rarely Once Very Never Mostly Often always

I …………………….. go khổng lồ bed at 10 o’cloông chồng. (…………………………………)I have sầu …………………. been khổng lồ the USA. (…………………………………)I have been khổng lồ Australia just ………………….. (…………………………………)I ………………….. take a bath before I go to bed. (…………………………………)My grandparents live sầu in Kerala. I visit them …………………… (…………………………………)My friends are ………………… non-smokers. (…………………………………)I was …………………… impressed with her performance. (…………………………………I ………………….. go for a walk in the park. (…………………………………)I watch English films …………………. (…………………………………)They …………………. go out. (…………………………………)

Bài 5. Điền đúng nhiều loại trạng trường đoản cú chỉ cường độ vào địa điểm trống

Almost Very There Ever So Sometimes Clearly Perhaps Seldom Certainly

I have sầu ………………….. finished.He is ………………… clever.There is …………………. something wrong.……………….. I think I should take a long break.………………… her train is late.He is ……………….. late for work.She is ……………….. the right person for the job.Have you ………………. wanted to run away?You can see lots of flowers ……………….They are ………………… beautiful.

Bài 6. Viết lại câu hoàn hảo bằng cách thực hiện trạng từ bỏ chỉ gia tốc trong ngoặc

They go to lớn the movies. (often)She listens to lớn classical music. (rarely)He reads the newspaper. (sometimes)Sara smiles. (never)She complains about her husb&. (always)I drink coffee. (sometimes)Frank is ill. (often)He feels terrible (usually)I go jogging in the morning. (always)She helps her daughter with her homework. (never)We watch television in the evening. (always)I smoke. (never)I eat meat. (seldom)I eat vegetables và fruit. (always)

Bài 7. Hoàn thành câu bằng cách sử dụng tính từ bỏ hoặc trạng từ

He’s always in a rush. I don’t understand why he walks so ____________ (quick/quickly).

I prefer studying in the library. It’s always_______________ (quiet/quietly).

Michael __________ (happy/happily) took the assistant job. He had been looking for a position all summer.

Marta dances _____________ (beautiful/beautifully). She’s been taking ballet since she was five sầu years old.

They speak French very ____________ (good/well). They lived in France for two years.

My neighbor always plays ___________ (loud/loudly) music on the weekends. It’s so annoying.

Please be __________ (careful/carefully) in the hallway. The walls have sầu just been painted.

Dan is very smart, but he is not a very___________ (good/well) student.

Xem thêm:

He reacted __________ (angry/angrily) lớn the news. I have sầu never seen hyên so upset.

We didn’t ______________ (complete/completely) understand the teacher’s instructions. Most of us did not finish the assignment.

Bài 8: Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời đúng

1. I take sugar in my coffee. (sometimes)

A. Sometimes take

B. Take sometimes

C. In my coffee sometimes

2. Tom is very friendly. (usually)

A.Is usually

B. Usually is

C. Very friendly usually

3. Pete gets angry. (never)

A. Never gets

B. Gets never

C. Angry never

4. They read a book. (sometimes)

A. Read sometimes

B. Sometimes read

C. Read a book sometime

5. He listens lớn the radio. (often)

A. Often listens

B. Listens often

C. To the radio often

6. He’s lazy and _____ tries.

A. hard

B. hardly

C. Either could be used here. Academy

7. He should pass the demo _____.

A. easy

B. easily

C. easily

8. He’s a ____ actor.

A. terrible

B. terrible

9. I’ve sầu been having a lot of headaches ____.

A. late

B. lately

10. Cheông xã your work ____.

A. careful

B. carefuly

C. carefully

11. I know them quite ____.

A. good

B. well

C. Either could be used here.

12. She’s a ____learner.

A. quick

B. quickly

13. She speaks so very ____.

A. quick

B. quickly

14. The TV’s far too ____.

A. loud

B. loudly

C. Either could be used here.

15. She played _____.

A. beautiful

B. beautifuly

C. beautifully

16. Maria …. opened her present. (slow)

A. Slow

B. Slowly

17. Don’t speak so …… I can’t underst& you. (fast)

A. Fast

B. Fastly

18. Our basketball team played ….. last Friday. (bad)

A. Badly

B. Bad

19. This steak smells …… (good)

A. Good

B. Goodly

đôi mươi. Jaông xã is …. upset about losing his keys. (terrible)

A. Terribly

B. Terrible

21. Robin looks …. What’s the matter with him? (sad)

A. Sadly

B. Sad

22. Be …. with this glass of milk. It’s hot. (careful)

A. Careful

B. Carefully

23. This hamburger tastes ….. (awful)

A. Awful

B. Awfuly

C. Awfully

24. Kevin is ….. clever. (extreme)

A. Extremely

B. Extreme

25. The bus driver was ….. injured. (serious)

A. Serious

B. Seriously

Những bài tập 8

1. A 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. B 14. A 15. C 16. B 17. A 18. A 19. A 20. A 21. B 22. A 23. C 24. A 25. B

Trên đấy là bảng bắt tắt kỹ năng về trạng tự cùng các dạng bài bác tập về trạng từ liên quan. Hy vọng bài viết này để giúp đỡ chúng ta nắm vững ngữ pháp về trạng từ và vận dụng vào bài bác tập một phương pháp nhuần nhuyễn độc nhất nhé. Chúc chúng ta học tốt.