Boộ Chính Trị Khóa 12

(Chinhphu.vn) - Ngày một nửa, tại phiên Bế mạc Đại hội XII, bè bạn Võ Văn Thưởng, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII vẫn report công dụng bầu CN sự Bộ Chính trị, Tổng Bí tlỗi, Ban Bí tlỗi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Boộ chính trị khóa 12


*
Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu 18 bạn hữu Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minc Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh thành Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn uống Thưởng, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Sở Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trộc rạc, Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Vnạp năng lượng Giang, Tổng Tđam mê mưu trưởng Quân team Nhân dân nước ta, Thứ trưởng Sở Quốc chống.

Xem thêm: Chồng Á Hậu Thụy Vân - Btv Thụy Vân Mua Nhà Đẹp Báo Hiếu Bố Mẹ: Tài Sản

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án dân chúng tối cao

14. Đồng chí Trần Tkhô nóng Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị giang sơn Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Sở trưởng Sở Công Tmùi hương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinc tế Trung ương

18. Đồng chí Đinch Tiến Dũng, Sở trưởng Sở Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang bầu bạn hữu Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam duy trì chức Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí thư Trung ương khóa XIII tất cả một số trong những bạn bè Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tđam mê gia Ban Bí thỏng với 5 bè bạn được thai tại Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minc Hưng, Chánh Vnạp năng lượng chống Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team dân chúng Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minch Hoài, Phó Chủ nhiệm sở tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minch Khái, Tổng Tkhô nóng tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang thai Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, có 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minc Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Prúc Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Tlỗi cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí tlỗi Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân chúng thức giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Vnạp năng lượng Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBquốc hội khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Vnạp năng lượng Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn uống Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang thai bè bạn Trần Cđộ ẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí tlỗi Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ lại chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Bộ Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Prúc Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng mạo , Phạm Minh Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinh Tiến Dũng , Phan Vnạp năng lượng Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Tkhô nóng Mẫn , Phạm Bình Minch , Nguyễn Văn uống Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Văn Thưởng , Phan Đình Trộc , Trần Cđộ ẩm Tú , Đỗ Vnạp năng lượng Chiến , Bùi Thị Minch Hoài , Lê Minc Hưng , Lê Minc Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cẩm Tú