Câu nói của steve jobs

Steven Paul Jobs (Steve Jobs) là trong số những nhân vật béo tốt nhất của thế giới công nghệ. Ông không phải là 1 trong những doanh nhân thành công sau một đêm. Phải mất quá nhiều năm làm việc chăm chỉ, quyết trung ương và kiên trì và nếm trải thất bại, Steve mới xây dựng táo bị cắn như ngày nay. Sự thành lập và hoạt động của iPhone với MacBook vẫn làm chuyển đổi cách sinh sống của thế giới nói thông thường và táo apple nói riêng.

Bạn đang xem: Câu nói của steve jobs

Jobs đang phải tuyên chiến đối đầu với gã đẩy đà máy tính IBM khi hãng apple chỉ là một nhân tố mới trong ngành. Năm 1985, ông bị trục xuất khỏi doanh nghiệp mà bản thân đồng sáng sủa lập. Một thập kỷ sau, Jobs quay trở về và đổi thay một doanh nghiệp đang gặp gỡ khó khăn thành công xuất sắc ty sáng tạo nhất – và giàu có nhất cầm cố giới.

Lối sống với phong cách giản dị mà ông bao gồm được chính là nơi những ý tưởng phát minh phát minh công nghệ nổi giờ của mình.

Nếu nhiều người đang tìm kiếm hễ lực sinh sống và làm cho việc, hãy cảm nhận các quan điểm và triết lý của ông với bài tổng đúng theo 30 lời nói hay của Steve Jobs vày iiwallpapers.com sưu tầm dưới đây nhé.


DANH MỤC BÀI VIẾT


Câu nói tốt của Steve Jobs về thời gian

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

Tạm dịch: Cuộc đời của người tiêu dùng có giới hạn. Cũng chính vì vậy đừng nên phí phạm nó bằng cách sống cuộc sống của kẻ khác.

*

I always thought of myself as a Humanities person as a kid, but I liked electronics…Then I read something that one of my heroes, Edwin Land of Polaroid, said about the importance of people who could stand at the intersection of humanities & sciences, and I decided that’s what I wanted lớn do.

Tạm dịch: Thuở bé dại tôi sẽ nghĩ bản thân là con người của xã hội nhân văn, mà lại tôi lại yêu thích công nghệ…. Kế tiếp tôi hiểu được cách nhìn về tầm đặc biệt của những người d9ung nghỉ ngơi giao lộ giữa tuyến đường nhân văn và kỹ thuật từ Edwin Land of Polaroid. Và tôi quyết định đó là điều tôi mong mỏi làm.

My favorite things in life don’t cost any money. It’s really clear that the most precious resource we all have is time.

Tạm dịch: hồ hết điều tôi ưa thích trong cuộc sống không tốn bất kỳ khoản tiền nào. Gia tài quý giá độc nhất vô nhị mà chúng ta có là thời gian.

When you first start off trying khổng lồ solve a problem, the first solutions you come up with are very complex, và most people stop there. But if you keep going, & live with the problem và peel more layers of the onion off, you can oftentimes arrive at some very elegant and simple solutions. Most people just don’t put in the time or energy to get there.

Tạm dịch: khi bạn ban đầu cố gắng giải quyết và xử lý một vấn đề, những chiến thuật đầu tiên chúng ta đưa ra vô cùng phức tạp. Số đông mọi fan đều tạm dừng ở đó. Nhưng nếu như bạn tiếp tục, và đối lập và lần lượt xử lý chúng, bạn có thể có một số phương án tinh tế và đơn giản. Hầu như mọi người không dành thời gian hay năng lượng để triển khai điều đó.

The only way to do great work is lớn love what you do.

Tạm dịch: cách duy nhất để triển khai một quá trình tuyệt vời là yêu thương điều các bạn làm.

Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, & get on with improving your other innovations.

Tạm dịch: Đôi lúc các bạn phạm sai lầm khi vẫn đổi mới. Rất tốt là hãy nhanh chóng gật đầu nó với tiếp tục cải thiện các đổi mới khác của mình.

We don’t get a chance to do that many things và everyone should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, & then you die, you know? & we’ve all chosen to vì this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

Tạm dịch: họ không có cơ hội để làm vô số điều, với mỗi chúng ta đều cần trở yêu cầu xuất chúng. Bởi vì đây là cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống thì ngắn ngủi, và khi chúng ta chết, chúng ta biết chứ? Và họ đều được lựa chọn để triển khai điều này với cuộc đời mình. Vị vậy họ phải làm mọi điều xứng đáng giá.

That’s been one of my mantras — focus và simplicity. Simple can be harder than complex; you have to lớn work hard lớn get your thinking clean to lớn make it simple.

Tạm dịch: trong số những câu thần chú của tôi là “Tập trung và 1-1 giản”. Đơn giản rất có thể khó rộng phức tạp; các bạn phải làm việc siêng năng để thanh lọc trung ương trí và làm cho nó đơn giản.”

Quality is much better than quantity. One home run is much better than two doubles.

Tạm dịch: quality tốt hơn nhiều so với số lượng. Một cú “home run” giỏi hơn nhiều so với 2 cú tấn công thông thường. (Trong môn nhẵn chày (baseball) của Mỹ, home RUN dùng làm chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ tín đồ đánh quả bóng gồm đủ thời giờ chạy quanh những gôn nhằm trở về vị trí cũ và chiến hạ điểm)

The greatest thing is when you vày put your heart & soul into something over an extended period of time, và it is worth it.

Tạm dịch: Điều hoàn hảo nhất nhất là khi chúng ta đặt trái tim và chổ chính giữa hồn của người sử dụng vào một cái gì đấy suốt một khoảng thời hạn dài, cùng nó có giá trị.

Những câu nói hay của Steve Jobs về sự việc sáng tạo

*

We are inventing the future,” . “Think about surfing on the front edge of a wave. It’s really exhilarating. Now think about dog-paddling at the tail kết thúc of that wave. It wouldn’t be anywhere near as much fun. Come down here và make a dent in the universe.

Tạm dịch: họ đang phát minh sáng tạo ra tương lai. Hãy nghĩ về việc lướt bên trên đầu con sóng. Cảm giác phấn khởi biết mấy. Bây chừ hãy nghĩ về về bài toán bơi ở cuối làn sóng đó. Nó sẽ không ở đâu gần như là nhiều niềm vui. Hãy xuống trên đây và tạo nên một vết lõm trong vũ trụ.

Be a yardstick of quality. Some people aren’t used lớn an environment where excellence is expected.

Tạm dịch: các bạn hãy là 1 trong thước đo hóa học lượng. Một số người không say mê nghi được vào môi trường yên cầu sự xuất sắc.

Innovation distinguishes between a leader và a follower.

Tạm dịch: Sự thay đổi giúp phân biệt giữa một nhà chỉ đạo và một tín đồ.

Don’t let the noise of other’s’ opinions drown out your own inner voice.

Tạm dịch: Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói phía bên trong bạn.

Xem thêm:

Even if we đại bại our money, we’ll have a company. For once in our lives, we’ll have a company.

Tạm dịch: thậm chí còn nếu chúng ta mất tiền, chúng ta sẽ bao gồm một công ty. ít nhất một lần vào đời, họ sẽ tất cả một công ty.”

I don’t really care about being right, I just care about success. You’ll find a lot of people that will tell you I had a very strong opinion, and they presented evidence khổng lồ the contrary & five minutes later I changed my mind. I don’t mind being wrong, & I’ll admit that I’m wrong a lot. It doesn’t really matter khổng lồ me too much. What matters to me is that we bởi the right thing.

Tạm dịch: Tôi ko thực sự quan tâm đến việc đúng sai, tôi chỉ quan tâm đến thành công. Không hề ít người đã nói với bạn rằng ý kiến của tôi rất thế chấp và họ đã gửi ra vật chứng chống lại nó. Với năm phút sau tôi đã biến hóa quyết định. Tôi không lo ngại mắc sai, cùng tôi bằng lòng rằng tôi sẽ sai khôn xiết nhiều. Nhưng điều này không thực sự đặc biệt quan trọng với tôi. Điều đặc biệt quan trọng với tôi là công ty chúng tôi đã làm cho điều đúng đắn.

You think, well, focusing is saying yes. No, focusing is about saying no. Focusing is about saying no. & you’ve got lớn say no, no, no. When you say no, you piss off people.

Tạm dịch: chúng ta nghĩ rằng triệu tập nghĩa là nói có. Không, tập trung là nói không. Tập trung tức là nói không với các thứ khác. Và các bạn phải nói không, không, không. Khi chúng ta nói không, các bạn sẽ làm hầu như thứ xung quanh biến mất.

Details matter, it’s worth waiting to get it right.

Tạm dịch: Phân tích cụ thể vấn đề, nó đáng để bạn kiên trì có được.

Những câu nói khét tiếng của Steve Jobs về marketing

Picasso had a saying – ‘good artists copy, great artists steal‘ – và we have always been shameless about stealing great ideas.

Tạm dịch: Picasso đã có một lời nói – ‘nghệ sĩ xuất sắc sao chép, nghệ sỹ vĩ đại ăn uống cắp’. Và cửa hàng chúng tôi không hổ hang về việc đánh cắp những ý tưởng phát minh tuyệt vời”

Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really bởi it, they just saw something. It seemed obvious khổng lồ them after a while.

Tạm dịch: trí tuệ sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng chế về cách họ làm cho điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng bởi họ thực thụ không có tác dụng gì, họ chỉ thấy một trong những việc. Phần đa thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian.

Remembering that you are going khổng lồ die is the best way I know to lớn avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to lớn follow your heart.

Tạm dịch: khi chúng ta sắp chết là cơ hội tôi biết rằng bạn chẳng gồm gì để mất. Không tồn tại lý vị gì nhằm không tuân theo trái tim của bạn.

I’m as proud of many of the things we haven’t done as the things we have done. Innovation is saying no lớn a thousand things.

Tạm dịch: Tôi tự hào về đông đảo điều shop chúng tôi chưa có tác dụng được và đều việc công ty chúng tôi đã làm. Đổi mới là nói ko với một nghìn thứ.

Things don’t have to change the world to be important.

Tạm dịch: đều thứ không biến quả đât trở nên quan trọng.

I had no idea what I wanted to vì with my life và no idea how college was going to lớn help me figure it out…And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided khổng lồ drop out & trust that it would all work out OK. It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made.

Tạm dịch: Tôi ko biết bạn thích làm gì cùng với cuộc sống của chính mình và phân vân làm nỗ lực nào để kiến thức đại học góp tôi tìm kiếm ra ước muốn đó. Ở đây tôi đang tiêu không còn số tiền mà phụ huynh tôi đã tiết kiệm ngân sách cả đời. Vày vậy, tôi quyết định bỏ học cùng tin rằng toàn bộ sẽ ổn định thôi. Điều kia khá đáng sợ vào thời điểm đó, nhưng quan sát lại nó là một trong những quyết định cực tốt mà tôi từng đưa ra.

Những câu nói hay của Steve Jobs về technology và cuộc sống

Technology is nothing. What’s important is that you have faith in people, that they’re basically good và smart, & if you give them tools, they’ll vì wonderful things with them.

Tạm dịch: technology sẽ không có gì cả. Điều đặc biệt quan trọng là bạn có lòng tin vào bé người. Về cơ phiên bản họ tốt nhất và thông minh, với nếu bạn cung cấp cho họ công cụ, họ sẽ làm phần lớn điều hoàn hảo và tuyệt vời nhất với họ.

Design is not just what it looks like and feels like. Kiến thiết is how it works.

Tạm dịch: Thiết kế không chỉ có là hầu như gì nó trông như thế nào. Xây dựng là cách mà nó hoạt động.

No one wants lớn die. Even people who want to go to heaven don’t want lớn die to lớn get there. & yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. Và that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life.

Tạm dịch: không người nào muốn chết cả. Ngay cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để mang lại đó. Nhưng cái chết là đích mang đến của toàn bộ mọi người. Không ai có thể trốn khỏi nó. Cùng đó là vì nó buộc phải được, vị cái bị tiêu diệt là rất có tác dụng phát minh tuyệt vời nhất nhất của cuộc sống

When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to vì chưng today?” và whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to change something.

Tạm dịch: lúc tôi 17 tuổi, tôi sẽ đọc được một câu trích dẫn: “Nếu các bạn sống hằng ngày như thể sẽ là ngày ở đầu cuối của bạn, một ngày làm sao đó, các bạn sẽ đúng”. Lời nói ấy đã thực sự chế tác được ấn tượng với tôi, và kể từ đó, 33 năm qua, tôi đã quan sát vào gương mỗi buổi sáng sớm và từ bỏ hỏi mình: “Nếu lúc này là ngày ở đầu cuối của đời mình, thì tôi vẫn muốn làm rất nhiều điều mình đã làm bây giờ không?”. Cùng bất cứ bao giờ câu vấn đáp là: “Không” trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết tôi cần được thay đổi.

I think if you vì something và it turns out pretty good, then you should go vì chưng something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

Tạm dịch: Tôi nghĩ nếu như khách hàng làm điều nào đó và thu được kết quả tốt đẹp, chúng ta nên đi tiếp để gia công những điều hoàn hảo nhất khác, đừng dừng chân lại vượt lâu. Hãy tìm xem nên làm những gì tiếp.

Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t thua kém faith.

Tạm dịch: Đôi lúc cuộc sống thường ngày sẽ dáng cho bạn một cú vào đầu. Đừng đánh mất niềm tin

If you just sit và observe, you will see how restless your mind is. If you try to calm it, it only makes it worse, but over time it does calm, & when it does, there’s room lớn hear more subtle things – that’s when your intuition starts to blossom and you start to see things more clearly & be in the present more. Your mind just slows down, và you see a tremendous expanse in the moment. You see so much more than you could see before. It’s a discipline; you have to lớn practice it.

Tạm dịch: nếu như bạn chỉ ngồi và quan sát, các bạn sẽ thấy trọng tâm trí mình bối rối như cố kỉnh nào. Giả dụ bạn nỗ lực làm dịu nó, nó chỉ tạo nên nó tồi tàn hơn, tuy nhiên theo thời gian nó bình tâm lại và khi nó xảy ra, sẽ sở hữu chỗ nhằm nghe phần lớn điều sắc sảo hơn – đó là lúc trực giác của bạn bắt đầu nở rộ cùng bạn bắt đầu nhìn thấy hồ hết thứ ví dụ hơn cùng được trong hiện tại tại nhiều hơn Tâm trí của công ty chậm lại, và bạn thấy một sự không ngừng mở rộng to to trong khoảnh khắc. Bạn thấy tương đối nhiều hơn bạn có thể thấy trước đây. Đó là một kỷ luật; các bạn phải thực hành nó.