Chủ tịch tỉnh thái bình

TPO - HĐND tỉnh thái bình đã họp phiên thứ nhất và bầuông Nguyễn xung khắc Thận liên tiếp giữ chức chủ tịch UBND thức giấc Thái Bình. Kỳ họp HĐND tỉnh thái bình lần này cũng bầu những chức danh chủ công của HĐND, ủy ban nhân dân tỉnh thái bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 24/6, trên kỳ họp đầu tiên HĐND thức giấc khóa XVII, 62 đại biểu HĐND tỉnh tỉnh thái bình đã tham gia bỏ thăm và bầu ông Nguyễn tự khắc Thận - Phó túng bấn thư tỉnh giấc ủy, quản trị UBND tỉnh giấc khóa XVI, liên tục giữ chức vụ quản trị UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cùng với tỷ lệ đống ý đạt 100%.

Bạn đang xem: Chủ tịch tỉnh thái bình

Phát biểu dấn nhiệm vụ, chủ tịch UBND tỉnh thái bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trân trọng cảm ơn những đại biểu HĐND tỉnh vẫn tin tưởng, tin tưởng bầu ông liên tiếp giữ chức chủ tịch UBND tỉnh giấc khoá mới cũng giống như đã bầu các chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên ubnd tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm hoàn thiện bộ máy UBND tỉnh.

*

Lãnh đạo TƯ và túng bấn thư thức giấc uỷ tỉnh thái bình Ngô Đông Hải chúc mừng các cán bộ vừa được bầu làm chỉ huy HĐND, ubnd tỉnh Thái Bình. Ảnh: Hoàng Long

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình Nguyễn tự khắc Thận cam kết nỗ lực hết mình, chế tạo tập thể ubnd tỉnh vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, cố gắng nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần trang bị XX, quyết nghị Đại hội việt nam lần thứ XIII của Đảng và những nghị quyết của HĐND tỉnh thái bình đã đề ra.

Trong đó, trước mắt, ubnd tỉnh thái bình sẽ tập trung lãnh đạo quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19; thực hiện đồng hóa các phương án để kết thúc thắng lợi nhiệm vụ, kim chỉ nam phát triển kinh tế tài chính - xã hội năm 2021. Liên tiếp đổi mới, cải thiện chất lượng công tác làm việc chỉ đạo, quản lý và điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh và cải thiện hiệu lực, công dụng công tác làm chủ nhà nước của chính quyền các cấp; thực hiện giỏi các trách nhiệm chính trị, dứt ở mức tối đa các kim chỉ nam phát triển kinh tế - xóm hội; thay đổi mới, sáng sủa tạo, huy động và sử dụng kết quả mọi nguồn lực để thực hiện thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 bứt phá phát triển nhưng Nghị quyết Đại hội Đảng cỗ tỉnh lần sản phẩm công nghệ XX tỉnh tỉnh thái bình đã đề ra, nỗ lực xây dựng tỉnh thái bình trở thành tỉnh cải cách và phát triển trong khoanh vùng đồng bằng sông Hồng.

*

Ông Nguyễn xung khắc Thận thường xuyên được thai giữ chức chủ tịch UBND tỉnh tỉnh thái bình nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Hoàng Long

Để chấm dứt nhiệm vụ trên, ông Thận ao ước muốn liên tục nhận được sự quan liêu tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của những lãnh đạo Đảng, đơn vị nước, Quốc hội, chính phủ nước nhà và những ban, bộ, ngành tw và sự đoàn kết, duy nhất trí của các ban nghành, đoàn thể, địa phương, cán bộ và dân chúng trong tỉnh.

Xem thêm:

Cũng tại kỳ họp này, những đại biểu HĐND tỉnh thái bình đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn quang đãng Hưng, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy duy trì chức Phó quản trị thường trực ubnd tỉnh khóa XVI; bầu bà trần Thị Bích Hằng, với ông Lại Văn trả tái đắc cử dịch vụ Phó quản trị UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ năm nhâm thìn - 2021.


Các đại biểu đã và đang bầu 17 ủy viên ubnd tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cùng 25 Hội thẩm tand nhân dân thức giấc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*

Ông Nguyễn Tiến Thành (giữa) tiếp tục được bầu thống trị tịch HĐND tỉnh tỉnh thái bình nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, vào sáng sủa ngày 24/6, HĐND tỉnh giấc khóa XVII đã bầu ông Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư sở tại Tỉnh ủy, quản trị HĐND thức giấc khóa XVI liên tiếp giữ chức vụ quản trị HĐND thức giấc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bầu ông Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban hay vụ thức giấc ủy có tác dụng Phó quản trị thường trực HĐND tỉnh giấc khóa XVI, nhiệm kỳ năm 2016 - 2021; thai ông Nguyễn Xuân Khánh, thức giấc ủy viên, chủ tịch Sở khoáng sản và môi trường giữ dùng cho Phó chủ tịch HĐND thức giấc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.