Piss Me Off Là Gì ? Piss Someone Off&Raquo; Tiếng Anh 24H It'S Piss Me Off Là Gì

Cảm xúc là một phần tất yếu ko thể thiếu được ở bé người vào cuộc sống. Cảm xúc vô cùng thú vị và muốn màu. Nó được nắm đổi tùy theo hoàn cảnh và bản thân mỗi người vào hoàn cảnh đó như thế nào. Chúng ta đã được học Happy là vui vẻ, hạnh phúc tốt Sad là tồi tệ, buồn bà. Vậy tức giận đến mức muốn đuổi người khác đi luôn không biết Tiếng Anh nói thế nào nhỉ? Đó chính là Piss Off. Vậy đến với bài học hôm nay, hãy cùng iiwallpapers.com chúng mình cùng đến với cụm từ này nhé.

Bạn đang xem: Piss Me Off Là Gì ? Piss Someone Off&Raquo; Tiếng Anh 24H It'S Piss Me Off Là Gì

1. Piss Off là gì và cấu trúc cụm từ Piss Off trong câu Tiếng Anh.

- Piss off là một cụm động từ gồm động từ piss: /pɪs/ có nghĩa là đi vệ sinh, đi tiểu tiện và giới từ off : /ɒf/ - ra khỏi, rời. Lúc đọc liền cả cụm, chúng ta phải nhớ thực hiện hiện tượng nối âm /s/ của Piss với /ɒf/ nhé.

 

- Piss off theo định nghĩa tiếng anh: khổng lồ leave or go away; used especially as a rude way of telling someone to go away. Tức là rời đi hoặc bỏ đi tuy thế được sử dụng theo một cách ko lịch sự để bảo người khác đi đi.Chúng ta đến với một số ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

 

Lan & I were assigned the task khổng lồ clean the house but she just pissed off and left me alone.

Lan và tôi được phân công công việc vệ sinh dọn nhà tuy vậy cô ấy cứ chỉ bỏ đi và để tôi lại một mình.

 

Johnny made a fuss with his girlfriend then he just pissed off và left her alone.

Johnny đã cãi nhau với bạn gái của anh ấy và sau đó anh ấy cứ thể rời đi và để cô ấy lại một mình.

 

You’re so mean! Piss off!

Bạn thật xấu tính. Cút đi đi.

 

Jimmy said that she hadn’t known anyone at my birthday buổi tiệc nhỏ so she had pissed off.

Jimmy nói rằng cô ấy ko biết ai ở bữa tiệc sinh nhật của tôi đề nghị cô ấy đã rời đi

 

If you want to help us, please don’t piss off.

Nếu bạn muốn giúp chúng tôi thì làm ơn đừng rời đi

Hình ảnh minh họa Piss off vào Tiếng Anh.

 

- Có sự khác nhau giữa Piss off và Piss somebody off. Nếu bạn sử dụng cấu trúc Piss somebody off tức là bạn vẫn làm ai đó cáu giận ( to lớn annoy somebody). Dưới trên đây là một số ví dụ mang đến cấu trúc này:

 

I said khổng lồ Jeremy that he had to lớn finish his homework but he did nothing. He pissed me off.

Tôi đã nói với Jeremy rằng anh ấy phải hoàn thành bài tập về nhà tuy nhiên anh ấy chưa làm gì cả. Anh ấy đã làm tôi tức giận.

 

I think I pissed off Tony with my bình luận earlier.

Tôi nghĩ là tôi đã chọc giận Tony với những lời bình luận trước đó.

 

Lucia pissed me off because of her lies although we’re friends.

Xem thêm:

Lucia làm tôi tức giận bời sự lừa dối của cô ấy mặc dù chúng tôi là bạn.

 

Bob thought that his jokes were very funny but he pissed me off.

Bob nghĩ rằng những lời nói đùa của anh ấy rất thú vị mà lại nó thực sự đã làm tôi cáu giận.

 

Tina said that She was actually a very nice person until I pissed me off.

Tina nói rằng cô ấy thực sự là một người rất tốt đẹp cho đến lúc tôi chọc giận cô ấy

 

- Pissed off còn được sử dụng như một tình tử để chỉ cảm xúc giận dữ với một điều gì đó ( be angry with somebody or something). Ví dụ:

 

I was pissed off because of some words that Maria has just said.

Tôi thực sự rất tức giận với một vài từ ngữ mà Maria vừa mới nói ra.

 

If a woman is pissed off, you have to stay away from her. She likes a time bomb.

Nếu một người phụ nữ sẽ giận dữ thì bạn phải tránh xa cô ấy ra. Cô ấy như một quả bom nổ chậm vậy.

 

I’m pissed off now.

Tôi sẽ rất giận dữ.

 

Jose was so pissed off when he found out that someone else had been given the promotion instead of him.

Jose đã rất tức giận khi anh ấy đã phát hiện ra đã có ai đó được thăng chức thay vì anh ấy

 

Hình ảnh minh họa Piss off vào Tiếng Anh.

 

2. Một số cụm từ khác đồng nghĩa với Piss off:

- sau thời điểm biết được các lớp nghĩa của cụm động từ Piss off, chúng ta cùng đến với một số cụm từ khác cũng có nghĩa tương tự như vậy nhé

 

Cụm động từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Be furious with someone

Giận dữ với ai đó

I don’t know what happened with Peter but He was so furious with me last night.Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Peter nhưng lại anh ấy rất giận dữ với tôi vào đêm qua

Annoy somebody

Làm ai đó cáu giận

Could you stop this noisy sound Tony? It’s annoy me.bạn có thể tắt thứ âm nhạc ồn ào đó ko Tony? Nó thực sự làm tôi phát cáu lên

to Chase somebody

Xua đuổi ai

Linda chased her boyfriend because He came late. Linda đuổi bạn trai cô ấy đi vì anh ấy đến muộn.

 

Hình ảnh minh họa Piss off trong Tiếng Anh.

 

Trên phía trên là câu trả lời đến câu hỏi :” Piss Off là gì và cấu trúc từ Piss Off vào câu Tiếng Anh”. ý muốn rằng chúng mình đã giúp các bạn giải quyết mọi khó khăn về cụm từ này. Hãy cùng đón đọc các bài học tiếp theo trong series Phrasal verb- cụm động từ của iiwallpapers.com nhé!