Tính từ chỉ trạng thái

Tính từ bỏ chỉ trạng thái là 1 mảng quan trọng đặc biệt để mô tả suy nghĩ về của bọn chúng ta, kèm theo các thành phần không giống của câu. Hi vọng là 120 tính từ biểu đạt trạng thái của tín đồ mà tui đã nỗ lực chia theo cặp đối nghĩa để dễ dàng học, sẽ giúp ích bà con trong việc học và miêu tả ý của mình.

Bạn đang xem: Tính từ chỉ trạng thái

*

I. TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC TÍCH CỰC

A

Amused /ə’mju:zd/: vui vẻ

Active /’æktiv/: nhà động

B

Blessed /’blesid/: hạnh phúc

Bouncy /’baʊnsi/: hoạt bát, năng nổ

C

Confident /ˈkɑːnfɪdənt/ = Sure of your abilities: tự tin

Cheerful /’t∫jəfl/: vui mừng, phấn khởi, vui vẻ

Chatty /’t∫æti/: thích hợp nói chuyện, ham mê tán gẫu

Content /kən’tent/: hài lòng, toại nguyện, bởi lòng

Cute /kju:t/: dễ thương

D

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/: siêu hạnh phúc, phấn khích

E

Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/: nhiệt độ tình

Excited /Excited/: phấn khích, hứng thú

Ecstatic /ɪkˈstætɪk/: hết sức hạnh phúc

Elated /i’leitid/: siêu hạnh phúc

Easy – going /’i:zi,gouiɳ/ : say mê thú, cảm giác thoải mái

F

Felicitous /fə’lisitəs/: may mắn

G

Great /ɡreɪt / = Very good: hay vời

Glad /glæd/: vui vẻ, vui mừng

I

Intrigued /inˈtri:g/ = being so interested in something you have to lớn find out more: hấp dẫn, khiến tò mò

Idealistic /,aidiə’listik/: lý tưởng nhà nghĩa

J

Joyful /’dʒɔifəl/: mê thích thú, vui sướng

H

Happy /’hæpi/: hạnh phúc

K

Keen /kiːn/ = Interested in or attracted by someone or something : tê mê thích, tha thiết

Kind /kaind/ : xuất sắc bụng, tử tế

L

Likeable /’laikəbl/: dễ thương

M

Mirthful /’mɜ:θfl/: vui vẻ, cười cợt đùa

O

Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn/: khôn cùng sung sướng

Overjoyed /ˌoʊvərˈdʒɔɪd/: cực kì hứng thú.

Optimistic/,ɒpti’mistik/: lạc quan, yêu thương đời

P

Positive /ˈpɑːzətɪv/: lạc quan

Pleased /pli:zd/: hài lòng

Perky /’pə:ki/: tươi tắn

R

Relaxed /rɪˈlækst/: thư giãn, thoải mái

Romantic /rəʊ’mæntik/ : lãng mạn

Reliable /ri’laiəbl/ : đáng tin

S

Surprised /sə’praɪzd/: ngạc nhiên

T

Terrific /Terrific/: tuyệt vời

W

Wonderful /ˈwʌndərfl/: tuyệt vời

II.TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC TIÊU CỰC

*

1.Từ vựng cảm xúc miêu tả sự sợ hãi

E

Emotional /ɪˈmoʊʃənl/: dễ bị xúc động

F

Frightened /ˈfraɪtnd/: hại hãi

H

Horrified /’hɒrɪfaɪ/: hại hãi

S

Scared /skerd/: sợ hãi hãi

T

Terrified /ˈterɪfaɪd/: rất sợ hãi

2. Trường đoản cú vựng cảm xúc diễn tả sự lo lắng

 A

Anxious /ˈæŋkʃəs/: lo lắng

Apprehensive /ˌæprɪˈhensɪv/: khá lo lắng

B

Bewildered /bɪˈwɪldər/ = Very confused: siêu bối rối

Baffled /’bæfl/: chán nản

Bothered /’bɒðə/: nặng nề chịu

Bored /’bɔ:dəm/: ảm đạm chán

C

Confused /kən’fju:zd/: lúng túng

Constricted /kən’striktid/: thiếu đọc biết

D

Doubt /daʊt/: mù mờ, hoài nghi

F

Flustered /’flʌstə/: bối rối, hồi hộp

Foggy /’fɒgi/: sửng sốt

W

Worried /’wʌrid/: lo lắng

S

Stress /stres/: căng thẳng, áp lực

T

Tense /tens/: căng thẳng

Trapped /træp/: bế tắc

U

Unsettle /,ʌn’setl/: lo sợ, lo âu

3. Từ vựng cảm xúc biểu đạt sự tức giận

A

Angry /’æŋgri/: tức giận

Annoyed /əˈnɔɪd/: bực mình

C

Cross /krɔːs/ = Quite angry: bực mình

F

Furious /ˈfjʊriəs/: giận giữ, điên tiết

I

Irritated /ˈɪrɪteɪtɪd/: cực nhọc chịu

S

Seething /siːðɪŋ/: hết sức tức giận nhưng cất kín

T

Upset /ʌpˈset/: tức giận hoặc không vui

4. Từ bỏ vựng cảm xúc miêu tả sự tiêu cực khác

A

Appalled /əˈpɔːld/: vô cùng sốc

Arrogant /’ærəgənt/: kiêu ngạo

Ashamed /əˈʃeɪmd/: xấu hổ

At the kết thúc of your tether = Completely fed up: ngán vô cùng

Amazed /ə’meiz/: ngạc nhiên, khiếp ngạc

Astounded /ə’staʊnd/: bất ngờ

Aghast /ə’gɑ:st/: ghê ngạc, thất kinh

B

Bored /bɔ:d/: chán

Betrayed /biˈtrei/ = When someone breaks the trust you have in them: làm phản bội

C

Cheated /tʃiːtɪd/ = When you don’t get something that you think you deserve: bị lừa

D

Depressed /dɪˈprest/: rất buồn

Disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/: thất vọng

Disorganized /dis’ɔ:gənaizd/: không tồn tại tổ chức

E

Envious /ˈenviəs/: thèm muốn, đố kỵ

Embarrassed /ɪmˈbærəst/ = Slightly ashamed: hơi xấu hổ

Emotional /iˈməʊʃənl/ = You have strong feelings (happy or sad) & you cry: xúc động

F

Frustrated /frʌ’streɪtɪd/: tuyệt vọng

H

Hurt /hɜ:t/: tổn thương

 I

Intrigued /ɪnˈtriːɡd/: hiếu kỳ

Incredulous /in’kredjʊləs/: ngờ vực, hoài nghi

J

Jealous /ˈdʒeləs/: tị tị

Jaded /ˈdʒeɪdɪd/: chán ngấy

L

Let down /let daʊn/: thất vọng

M

Malicious /mə’lɪʃəs/: ác độc, hiểm độc, đầy dã tâm

N

Negative /ˈneɡətɪv/: tiêu cực; bi quan


Nonplussed / ˌnɑːnˈplʌst /: ngạc nhiên đến nỗi băn khoăn phải làm gì

O

Overwelmed /ˌoʊvərˈwelmd /: choáng ngợp

P

Puzzle /ˈpʌzl/ : băn khoăn, rối trí

 R

Reluctant /rɪˈlʌktənt/: miễn cưỡng

S

Sad /sæd/: buồn

Stressed /strest/: mệt mỏi mỏi

Suspicious /səˈspɪʃəs/: nhiều nghi, ngờ vực

Shocked /∫ɒk/ : kinh ngạc, sốc

Startled /’stɑtl/: lag mình

Shy /∫ai/: không tự tin ngùng, trường đoản cú ti

Selfish /’selfi∫/: ích kỷ

T

Terrible /ˈterəbl/: bé hoặc mệt mỏi mỏi

Thoughtful /’θɔ:tfl/: trầm tư

Tired /’taɪɘd/: mệt, mệt nhọc mỏi

U

Unhappy /ʌnˈhæpi/: buồn

V

Victimised /ˈvɪktɪmaɪz/: cảm thấy bạn là nàn nhân của ai hoặc vật gì đó

Vain /vein/: từ bỏ phụ, từ bỏ đắc

III. Phương thức ghi nhớ những từ tiếng Anh chỉ cảm xúc

Nếu chúng ta tìm tìm từ khóa “học tự vựng tiếng Anh” trên thanh tra cứu kiếm, các bạn sẽ nhận được hàng trang nhiều năm kết quả, nhưng đâu bắt đầu là bí quyết học tác dụng nhất? hôm nay Step Up sẽ ra mắt đến bạn phương pháp học tuy ko mới, nhưng để giúp bạn học từ bỏ vựng “không khi nào quên” hay nói những khác: old but gold !

Học tự vựng giờ Anh qua hình hình ảnh và âm thanh

Bộ não nhỏ người tiếp nhận hình hình ảnh và music nhanh gấp những lần so với chữ viết.

Xem thêm:

Khi bắt đầu học từ vựng, hãy lắng nghe giải pháp nói của người bạn dạng ngữ, kế tiếp gắn vào trong 1 hình hình ảnh minh họa rõ ràng mà bạn bắt gặp hoặc trường đoản cú tưởng tượng ra. Hoặc bạn có thể học từ bỏ vựng trải qua truyện tranh, music hoặc phim ảnh, đấy là cách học không gây nhàm chán giúp nhớ lâu và tạo cho việc tự học tiếng Anh giao tiếp tại công ty trở bắt buộc thú vị hơn.

Trên đấy là một số tính từ chỉ cảm hứng con người, cũng giống như một phương thức ghi nhớ từ hay mà bạn cũng có thể tham khảo.