VỀ ĐÂY ĐỒNG ĐỘI ƠI

*

* Ví dụ: "Con mặt đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không vết hoặc viết tắt của tên bài xích hát: ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để công dụng tìm được về tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Về đây đồng đội ơi

* nhấn vào nút TRÌNH CHIẾU giúp xem toàn màn hình hiển thị (chỉ gồm trên vật dụng tính).


Về đây cộng đồng ơi, người đồng chí sư đoàn, Hà Giang đã ngưng chiến trận, Về đây bạn thân ơi, phần nhiều chiến hữu đơn vị bạn, Đài hương bốn sáu tám ta hội quân...

Hãy về đồng minh ơi! Còn nằm khe đá hay thung sâu, Về đây có nhau, như nguyện ước chiến hào, Được hòa cùng bạn bè trẻ thơ mặt sông Lô hát yên bình, Quân dân nồng nóng nghĩa tình...

Hãy về bạn bè ơi, tín đồ lính chiến mãi song mươi,Về trên đây điếu dung dịch Lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười, các bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hoà, biên giới hình bóng quê nhà...

Nhìn kia, tập thể tôi 1 năm không chín tiết thắm quân kỳ, Bảy bảy hai, sáu tám năm bạn bè đang về, và kia một ngàn một trăm hai cha ba Cô Ích, tư hầm,Bờ suối, dốc núi, bạn bè về dần...

Hãy về bầy đàn ơi! Còn nằm khe đá giỏi thung sâu, Về đây gồm nhau, như nguyện mong chiến hào, Được hòa cùng bè lũ trẻ thơ bên sông Lô hát im bình,Quân dân nồng ấm nghĩa tình...

Xem thêm:

Hãy về phe cánh ơi, bạn lính chiến mãi đôi mươi,Về phía trên điếu dung dịch Lào, nóng chè chốt hồn nhiên nụ cười, các bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hoà, biên cương hình láng quê nhà...

== DẠO NHẠC ==

Nhìn kia, bè phái tôi một năm không chín tiết thắm quân kỳ, Bảy bảy hai, sáu tám năm bạn bè đang về, và kia một nghìn một trăm hai bố ba Cô Ích, tứ hầm,Bờ suối, dốc núi, anh em về dần...

Hãy về đàn ơi! Còn ở khe đá tuyệt thung sâu, Về đây bao gồm nhau, như nguyện mong chiến hào, Được hòa cùng bè đảng trẻ thơ bên sông Lô hát im bình,Quân dân nồng ấm nghĩa tình...

Hãy về bè đảng ơi, fan lính chiến mãi đôi mươi,Về trên đây điếu thuốc Lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười, các bạn bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước mắt chan hoà, biên giới hình trơn quê nhà...

* Hãy về đồng chí ơi, tín đồ lính chiến mãi đôi mươi,Về trên đây điếu dung dịch Lào, nóng chè chốt hồn nhiên nụ cười, các bạn bè, đồng đội, người thân trong gia đình ôm nhau nước mắt chan hoà, biên giới hình bóng quê nhà...

** biên thuỳ hình nhẵn quê.. Nhà......

== HẾT BÀI ==


Về đây bè phái ơi, người đồng chí sư đoàn,Hà Giang sẽ ngưng chiến trận,Về đây bạn thân ơi, phần đông chiến hữu đơn vị bạn,Đài hương tứ sáu tám ta hội quân...Hãy về bè đảng ơi! Còn ở khe đá giỏi thung sâu,Về đây gồm nhau, như nguyện mong chiến hào,Được hòa cùng bè phái trẻ thơ mặt sông Lô hát lặng bình,Quân dân nồng ấm nghĩa tình...Hãy về bạn bè ơi, người lính chiến mãi đôi mươi,Về trên đây điếu thuốc Lào, nóng chè chốt hồn nhiên nụ cười,Bạn bè, đồng đội, người thân trong gia đình ôm nhau nước đôi mắt chan hoà,Biên cưng cửng hình bóng quê nhà...Nhìn kia, phe cánh tôi 1 năm không chín ngày tiết thắm quân kỳ,Bảy bảy hai, sáu tám năm đồng đội đang về,Và tê một nghìn một trăm hai cha ba Cô Ích, tứ hầm,Bờ suối, dốc núi, anh em về dần...Hãy về bạn bè ơi! Còn ở khe đá hay thung sâu,Về đây bao gồm nhau, như nguyện ước chiến hào,Được hòa cùng bạn bè trẻ thơ bên sông Lô hát im bình ,Quân dân nồng ấm nghĩa tình...Hãy về tập thể ơi, người lính chiến mãi song mươi,Về trên đây điếu dung dịch lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười,Bạn bè, đồng đội, người thân trong gia đình ôm nhau nước mắt chan hoà,Biên cương cứng hình láng quê nhà...